Vinaora Nivo Slider
 

Nasleduje:

štv Jan 28 @08:00 -
Informácia k otváraniu MŠ
pia feb 05 @08:00 - 05:00PM
Otvorenie škôl k 9.2.2021
pon feb 22 @06:00 -
Informácia k otváraniu MŠ k 22.2.2021
pon mar 01 @06:00 -
Otvorenie MŠ k 1.3.2021
február 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Rok Mesiac Týždeň Dnes Vyhľadať Prejsť na mesiac

Informácie k nástupu detí do MŠ - dôležité!!!

nedeľa 30 august 2020, 08:00

 

 Základné  organizačné informácie k nástupu  detí do  materskej školy v  školskom roku 2020/2021

  Otvorenie  školského roku  2020/2021 rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade ak to bude  potrebné,  budeme konzultovať  ďalšie podmienky nástupu detí  do  materskej školy  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, aby sme zabezpečili  organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená  miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Školský rok   2020/2021   začíname   2.9.2020 v stredu.

 •  Prevádzka materskej školy od 6.00 – do  16.30  hod.

 •  Od 2.9. do 11.9. 2020 bude každá trieda fungovať samostatne bez zberných tried.

 • Pri vstupe do  areálu MŠ je potrebné  mať prekryté horné  dýchacie  cesty  rúškom, alebo iným spôsobom,  (dieťa  aj  zákonný zástupca). 

  1. vstupom  do  budovy školy použije  zákonný zástupca dieťaťa  aj  dieťa  dezinfekciu  na ruky.
 • Do budovy a šatne vchádza iba jeden zákonný zástupca dieťaťa v šatni  prezuje dieťa,  odloží osobné veci dieťaťa do  skrinky. 

 • Odovzdá  dieťa výhradne pedagogickému  zamestnancovi do triedy a počká,  kým  vykoná  ranný filter dieťaťa.

 • Zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

 • Zákonný  zástupca  sa v šatni a v  areáli materskej školy  zdržuje nevyhnutne  potrebný  čas,  nie  viac ako  10 minút. 

 • Dodržuje odstup od iných  osôb. 

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie,  potom opätovne  po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni.

 • Ďalej predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 • Neodkladne informuje  MŠ o akýchkoľvek príznakoch ochorenia  dieťaťa, v prípade ochorenia kontaktuje svojho lekára.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 Ďakujeme za pochopenie.

Späť

 
Prihlasenie