Vinaora Nivo Slider
 

Nasleduje:

Žiadne udalosti
január 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Rok Mesiac Týždeň Dnes Vyhľadať Prejsť na mesiac

Zápis do materskej školy na šk.rok 2021/22

utorok 27 apríl 2021, 08:00

Oznam o zápise detí do materských škôl v meste Nitra

Zápis do materskej školy Dolnočermánska 57 v Nitre  na školský rok 2021/2022 sa bude konať v dňoch 4.5.2021 a 5.5.2021

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

  • poštou na adresu: MŠ Dolnočermánska 57, 94901 Nitra

  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

  • Osobne 4.5.2021 a 5.5.2021 bez prítomnosti dieťaťa v čase od 10,00 hod. – do 13,30 hod.  Žiadosť je potrebné doručiť   s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, to znamená s platným negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa. Nebude možné pozrieť si triedy, ani zdržovať sa v priestoroch materskej  školy dlhšie ako to bude nevyhnutné.

  • pokiaľ nemáte možnosť si vytlačiť žiadosť, bude  možné si ju vyzdvihnúť osobne vo vestibule materskej školy

  • žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi pokiaľ sú na rodnom liste ( aj rozvedené páry).

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní- bez tohto dokladu je žiadosť neúplná a nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ:  https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt  v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

V prípade väčšieho záujmu rodičov, ako je kapacita MŠ sa prednostne prijímajú:

  • deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 roky,

  • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu materskú školu,

  • mladšie deti ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity MŠ.

Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby   malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra budú určené nariadením mesta Nitry a zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím,

v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku, v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes,

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

Spádové oblasti  pre povinné predprimárne vzdelávanie pre  MŠ Dolnočermánska 57, Nitra,  sú  ulice:

Bajzova, Baničova, Bárttayho, Bottova, Cabajská, Cabanova,Čermanské námestie, Červeňova, Čulenova, Dolnočermánska, Elektrárenská, Golianova, H.Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká,Hornočermánska,Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška,Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Jedlíkova, Južná, Kavcova, Kostolná, Košická, Kováikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, Matičná, M.S.Trnavského,Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova,Nedbalova,Novomestského, Petzvalova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska,Priechodná, Slnečná, Škultétyho, Stodolova, Strieborná, Šípková,Šumavská, Šuranská, Švecová, Tajovského,Tehelná,HanyZelinovej, Urbánková, Veľký Cer, Železničiarska

Späť

 
Prihlasenie