Vinaora Nivo Slider
 

O škole

Materská škola Dolnočermánska 57, v Nitre sa nachádza v prímestskej časti mesta Nitra v lokalite Čermáň. Od septembra 2009 je to štvortriedne účelové zariadenie, poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou, tiež s možnosťou poldenného pobytu.

Zriaďovateľom materskej školy je mesto Nitra, Štefánikova tr. 60. Poradnými orgánmi sú Rada školy, Pedagogická rada školy, Rodičovské združenie.

So stavbou materskej školy sa začalo v roku 1948 a dokončená bola v roku 1950. Budova materskej školy bola daná do užívania 1. júna 1950. Je to poschodová budova, ktorá má v súčasnej dobe štyri triedy. Na poschodí sa nachádzajú dve triedy pre deti od 3 -4 rokov a spoločná spálňa. Deti oboch tried majú k dispozícii spoločnú umyváreň a sociálne zariadenia.

V budove materskej školy sa ďalej nachádza jedáleň, priestranná telocvičňa, relaxačná miestnosť – čajovňa, ktorá zároveň slúži i na prevádzku krúžkovej činnosti v materskej škole. Ďalej sa v priestoroch nachádzajú učebné kabinety, kuchyňa, výdajňa jedál, riaditeľňa, zborovňa, skladové priestory, plynová kotolňa, povala, chodby, pivničné priestory.

Technické vybavenie školy je primerané. Vykurovanie školy je zabezpečené samostatne plynovými kotlami. Pred začiatkom nového školského roka 2009/2010 boli na celej budove materskej školy vymenené staré okná za nové plastové, čo by malo ušetriť náklady na prevádzku materskej školy, samotné vykurovanie. V roku 2011 prešla materská škola rozsiahlou rekonštrukciou, bola vymenená a zateplená strecha a tiež celá budova školy bola zateplená a natiahnutá nová fasáda.

K objektu materskej školy patrí i veľký, priestranný areál s veľkou záhradou so 60 listnatými stromami, trávnatou plochou a kvetinovým záhonom. Súčasťou školského areálu je i pieskovisko, preliezačky, hojdačky, drevený domček, drevený most, buchár, futbalové bránky, šmýkačky a zastrešený bazén, ktorý nám slúži hlavne v čase nepriaznivého počasia na rôzne hudobno – pohybové hry alebo kreslenie.  

Do materskej školy Dolnočermánska 57, v Nitre je v súčasnej dobe zapísaných 72 detí prevažne z lokality prímestskej časti Nitra – Čermáň.

 
Prihlasenie