Vinaora Nivo Slider
 

Rozpis denných činností

 Rozpis denných činností I. a II. trieda:

Čas   Činnosti
6:00  

 Otvorenie MŠ, schádzanie detí

 Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

 Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

 Pohybové a relaxačné cvičenia

8:20 - 8:40  

 Osobná hygiena, desiata

   

 Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej,  dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti

 Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:15 - 11:45  

 Osobná hygiena, obed

   

 Odpočinok

 Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

14:30 - 14:45  

 Olovrant

14:50 - 16:30  

 Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

  Rozpis denných činností III. a IV. trieda: 

Čas   Činnosti
6:00  

 Otvorenie MŠ, schádzanie detí

 Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

 Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

 Pohybové a relaxačné cvičenia

8:50 - 9:10  

 Osobná hygiena, desiata

   

 Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej,  dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti

 Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:55 - 12:25  

 Osobná hygiena, obed

   

 Odpočinok

 Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

14:15 - 14:30  

 Olovrant

14:50 - 16:30  

 Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

 
Prihlasenie