Vinaora Nivo Slider
 

Školský poriadok

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z./školský zákon/ v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č 596/2003 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/ 2008 Z.z. z 15.júla 2009 o materskej škole a  Pracovného poriadku pedagogických a ostatných zamestnancov, Mesta Nitra so sídlom Mestský úrad, Štefánikova 60, Nitra

 
Prihlasenie