Vinaora Nivo Slider
 

Personál školy

Riaditeľka MŠ :  Renáta Plevková
Zástupkyňa MŠ :  Adriana Kubicová 
Vedúca ZŠS : Alena Borotová

1. Pedagogické zamestnankyne:

Trieda  Ježkovia   -  Renáta Plevková, Adriana Kubicová
Trieda  Kuriatka  - Regína Burianová, Alena Rábeková
Trieda Medvedíci  - Mgr. Veronika Šándorová, Mgr. Silvia Kišová
Trieda Lienky  - Zuzana Vrabcová, Bc.. Michaela Schlichterová

2. Nepedagogické zamestnankyne: Anna Gajdošová, Erika Štefániková, Zuzana Škarbová

3. ZŠS - kuchárky:

Michaela Krivušová, Katarína Penzešová, Andrea Bahúlová

4. Rada školy pri materskej škole Dolnočermánska 57, Nitra:

Predseda RŠ:  Burianová Regina zástupca pedag. zamestnancov
 Členovia RŠ:  Ing.Andrea Ďuricová - zástupca rodičov
  Ivana Behýlová - zástupca rodičov
  Ida Vrabcová Bírová zástupca rodičov
  Zuzana Vrabcová - zástupca pedag. zamestnancov
  Anna Gajdošová - zástupca nepedag. zamestnancov
  Mgr. Ľuboslava Macievičová - delegovaný za zriaďovateľa
  RNDr. Marta Rácová - delegovaný za zriaďovateľa
  MVDr. Róbert Rathouský - delegovaný za zriaďovateľa

 

 
Prihlasenie