Vinaora Nivo Slider
 

Personál školy

Riaditeľka MŠ :  Renáta Plevková
Zástupkyňa MŠ :  Kornélia Tonkovičová 
Vedúca ZŠS : Margita Mikulcová

1. Pedagogické zamestnankyne:

Trieda  Ježkovia   -  Renáta Plevková, Kornélia Tonkovičová
Trieda  Kuriatka  - Regína Burianová, Veronika Šandorová
Trieda Medvedíci  - Jana Macková, Mgr. Silvia Kišová
Trieda Lienky  - Zuzana Vrabcová, Adriana Kubicová

2. Nepedagogické zamestnankyne: Anna Gajdošová, Erika Štefániková

3. ZŠS - kuchárky:

Helena Michaličková, Katarína Penzešová, Andrea Bahúlová

4. Rada školy pri materskej škole Dolnočermánska 57, Nitra:

Predseda RŠ:  Burianová Regina zástupca rodičov
 Členovia RŠ:   Repa - zástupca rodičov
  Bosáková - zástupca rodičov
   Miškovičová zástupca rodičov
  Jana Macková - zástupca pedag. zamestnancov
  Anna Gajdošová - zástupca nepedag. zamestnancov
  Feketeová Magda - delegovaný za zriaďovateľa
  Obtulovič - delegovaný za zriaďovateľa
  Jozef Slíž - delegovaný za zriaďovateľa

 

 
Prihlasenie