Vinaora Nivo Slider
 

Personál školy

Riaditeľka MŠ :  Renáta Plevková
Zástupkyňa MŠ :  Adriana Kubicová 
Vedúca ZŠS : Alena Borotová

1. Pedagogické zamestnankyne:

Trieda  Ježkovia   -  Renáta Plevková, Adriana Kubicová
Trieda  Kuriatka  - Regína Burianová, Alena Rábeková
Trieda Medvedíci  - Jana Macková, Mgr. Silvia Kišová
Trieda Lienky  - Zuzana Vrabcová, Bc.. Michaela Schlichterová

2. Nepedagogické zamestnankyne: Anna Gajdošová, Erika Štefániková, Zuzana Škarbová

3. ZŠS - kuchárky:

Michaela Krivušová, Katarína Penzešová, Andrea Bahúlová

4. Rada školy pri materskej škole Dolnočermánska 57, Nitra:

Predseda RŠ:  Burianová Regina zástupca pedag. zamestnancov
 Členovia RŠ:  Ing.m Andrea Ďuricová - zástupca rodičov
   Ivana Behýlová - zástupca rodičov
  Mgr.Petronela Behúlová zástupca rodičov
  Jana Macková - zástupca pedag. zamestnancov
  Anna Gajdošová - zástupca nepedag. zamestnancov
  Magda Feketeová  - delegovaný za zriaďovateľa
  Michal Obtulovič - delegovaný za zriaďovateľa
  Jozef Slíž - delegovaný za zriaďovateľa

 

 
Prihlasenie